Geodeta uprawniony - Zbigniew Ostrowski - mierniczy górniczy

Geodeta uprawniony
Mierniczy górniczy

Zbigniew Ostrowski
ul. Baczyńskiego 33, Kieźliny
10-371 Olsztyn
tel. +48 601 55 77 84
e-mail: zbyszek@mierniczy-gorniczy.pl
www.mierniczy-gorniczy.pl

 

Geodeta uprawniony - Zbigniew Ostrowski - mierniczy górniczy

   
 

geodezja

Geodezja - nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni.

Wynikiem geodezyjnych pomiarów terenowych i prac kameralnych są różnego typu opracowania graficzne np. mapy czy profile ale także dokumenty tekstowe o charakterze prawnym (np. podczas rozgraniczenia nieruchomości).

Współczesna geodezja dzieli się na:
* geodezję niższą (geodezja ogólna, szczegółowa, miernictwo) - naukę o pomiarach wykonywanych na powierzchniach małych, o promieniu nie większym niż 15,6 km co obejmuje około 750 km2, bez uwzględniania kulistości Ziemi.
* geodezję wyższą - naukę o pomiarach wykonywanych na wielkich obszarach, o powierzchni ponad 750 km2, uwzględniających kulistość Ziemi

Częściowo w ramach, a częściowo obok powyższego podziału wyróżniamy również inne działy geodezji, takie jak: astronomia geodezyjna (geodezja astronomiczna), fotogrametria i teledetekcja, geodezja gospodarcza, geodezja satelitarna, geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna, kartografia, rachunek wyrównawczy, topografia.

Działy geodezje możemy klasyfikować także ze względu na:
rodzaj pomiarów: - pomiary sytuacyjne (poziome) - pomiary wysokościowe (pionowe) cel pomiarów: - pomiary miejskie - pomiary komunikacyjne - pomiary hydrograficzne - pomiary osnów - pomiary topograficzne - pomiary rolno-leśne (geodezja rolna, geodezja leśna) - pomiary górnicze (geodezja górnicza) - pomiary inwentaryzacyjne i realizacyjne (geodezja inżynieryjno
-przemysłowa) - etc. stosowane metody: - pomiary triangulacyjne - pomiary poligonowe - pomiary niwelacyjne - pomiary tachimetryczne wykorzystywane narzędzia: - pomiary busolowe - pomiary stolikowe - pomiary teodolitowe - pomiary GPS