Geodeta uprawniony - Zbigniew Ostrowski - mierniczy górniczy

Geodeta uprawniony
Mierniczy górniczy

Zbigniew Ostrowski
ul. Baczyńskiego 33, Kieźliny
10-371 Olsztyn
tel. +48 601 55 77 84
e-mail: zbyszek@mierniczy-gorniczy.pl
www.mierniczy-gorniczy.pl

 

Geodeta uprawniony - Zbigniew Ostrowski - mierniczy górniczy

   
 

miernictwo górnicze

Geodezja górnicza (miernictwo górnicze) zaliczana jest do geodezji gospodarczej i jest nauką zajmującą się zagadnieniami związanymi z projektowaniem, obsługą: górnictwa podziemnego górnictwo podziemne, otworowego górnictwo otworowe, odkrywkowego górnictwo odkrywkowe, a także z budownictwem podziemnym budownictwo. W zakresie działań geodezji górniczej dla kopalń podziemnych mieszczą się następujące zagadnienia: orientacja sytuacyjna i wysokościowa kopalń, pomiary realizacyjne (w tym zagadnienia przebitkowe), inwentaryzacje urządzeń szybowych oraz innych obiektów i urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu zakładu górniczego, pomiary deformacji terenu górniczego teren górniczy, aktualizacja dokumentacji mierniczo-geologicznej.