Geodeta uprawniony - Zbigniew Ostrowski - mierniczy górniczy

Geodeta uprawniony
Mierniczy górniczy

Zbigniew Ostrowski
ul. Baczyńskiego 33, Kieźliny
10-371 Olsztyn
tel. +48 601 55 77 84
e-mail: zbyszek@mierniczy-gorniczy.pl
www.mierniczy-gorniczy.pl

 

Geodeta uprawniony - Zbigniew Ostrowski - mierniczy górniczy

   
 

kartografia

Kartografia - dziedzina nauki o mapach (atlasach, globusach, modelach plastycznych - mapach plastycznych itp.), teorii map, metodach ich sporządzania i użytkowania; jak również dziedzina działalności organizacyjnej i usługowej, związanej z opracowywaniem, reprodukcją i rozpowszechnianiem map.

Pod pojęciem kartografii rozumie się także dziedzinę, zajmującą się przekazywaniem informacji, które są odniesione do przestrzeni (głównie geograficznej) a zakodowanych w formie graficznej lub cyfrowej.

Według Brytyjskiego Towarzystwa Kartograficznego Kartografia "to nauka, sztuka i technologia sporządzania map oraz ich badanie jako dokumentów nauki i dzieł sztuki".

W Polsce wraz z geodezją stanowi jedną z dyscyplin nauk technicznych.